Shree Swaminarayan English Medium School (GSEB)

Std IA

PRIT J. PRAJAPATI

96.5% - 1st

VAIBHAVI ROHIT

93.6% - 2nd

DHRUVI DHONDE

95.50% - 3rd

Std IB

UMA D. NAIK

97.50% - 1st

VIHA BHANDARI

96.13% - 2nd

JEEL BHANDARI

95.88% - 3rd

Std 2A

NAYSHA TRIVEDI

98.63% - 1st

SHUBH V. BHANDARI

95.00% - 2nd

HARSH K. KANZARIYA

93.13% - 3rd

Std 2B

DHANVI U. CHAVAN

97.63% - 1st

KAVYA D. PIPALIYA

96.63% - 2nd

PARI R .PATEL

96.50% - 3rd

Std 3

DURVA V. PANDYA

97.73% - 1st

DIYA R. JAVIYA

98.38% - 2nd

YAKSH D. MAHANT

98.00% - 3rd

Std 4

JASH K. PATEL

97.13% - 1st

NANDNI THUMAR

96.25% - 2nd

KEVIN Y. PATEL

95.63% - 3rd

Std 5

PRAGATI C. MOURYA

94.63% - 1st

VISHVAM H. PATEL

92.75% - 2nd

KRISHA N. RAJPUT

92.63% - 3rd

Std 6

YASHITA K. MISTRY

94.56% - 1st

PRACHI G. PATEL

89.6% - 2nd

TANISHKA A. AMBEKAR

87.22% - 3rd

Std 7

MEET M. MISTRY

93.67% - 1st

TANU A. YADAV

92.44% - 2nd

NIYATI K. GUJJAR

90.44% - 3rd

Std 8

NEHA B. YADAV

93.78% - 1st

VANSH S. SINGH

93.22% - 2nd

KRUNAL D. ROHIT

89.44% - 3rd